Váltás az akadálymentes honlapra

TOP-2.1.3

ALAPADATOK

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2022.05.31.

A projekt célja: Kisszállás község területén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése és annak hatékony településen kívülre vezetése.

A projekt tartalma:

A projekt illeszkedik a Bács-Kiskun Megye Integrált Településfejlesztési Programjának célkitűzéseihez, mivel a települési Önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül.

A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kisszállás Község lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén:

  • javul a település népességmegtartó képessége,
  • növekszik gazdasági vonzereje
  • javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.

A projekt keretében a tanulmány 1.2 pontjában felsorolt utcákban szeretnénk megoldani a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját, ezáltal az érintett öblözetben az épített környezet és a lakosság védelmét. A vizsgált vízgyűjtő területeken a lehullott csapadékvíz elvezetésére szolgáló csapadékvíz elvezető csatornák összes hossza 1 670 méter. A tervezett létesítmény pontos műszaki paramétereit a projekt 1. mérföldkövének eléréséig dolgozzuk ki.

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település jelentős részének vízelvezetését ellátni.

Hírek

2020.09.10.

ORVOSSÁG A BELVÍZRE - A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE VALÓSUL MEG KISSZÁLLÁSON

Kisszállás Község Önkormányzata támogatást nyert el a TOP felhívás keretében, így hamarosan megoldódhatnak a települési belvízproblémák.

Kisszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 számon,

Belvízelvezetés Kisszálláson címmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására. A támogatási kérelem pozitív elbíráslásban részesült 2020.08.10-én, és 100 százalékos, összesen 100 millió forint támogatást kapott.

A beruházás célja, hogy Kisszállás község területén a meglévő csapadékvíz hálózatot fejlesszék és az összegyűjtött vizeket a településen kívülre vezessék. A beruházás keretében kb. 1 670 méter csapadékvíz-elvezető rendszer épül meg.

A projekt megvalósításának köszönhetően a település lakossága a vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A problémás, belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település jelentős részének vízelvezetését ellátni a jövőben.

A projekt illeszkedik a Bács-Kiskun Megye Integrált Településfejlesztési Programjának célkitűzéseihez, mivel a települési önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül.

2021.11.15.

A FEJLESZTÉS 50%-A ELKÉSZÜLT – GŐZERŐVEL ZAJLANAK A MUNKÁLATOK

A beruházással érintett 3 utcában: Kossuth utca, Orgona és Fő utcán az árkok kialakítása elérte az 50%-os készültséget. A földmedrű árkok kialakítása jó ütemben haladnak, megkezdődött a csapadékvíz elvezető csatornák megépítése áteresszel, illetve fedett mederburkoló elemmel és burkolt medrű árokkal.

2022. május 31.

A FEJLESZTÉS 100%-BAN ELKÉSZÜLT

Kisszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések elnevezésű, TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 kódszámú felhívásra. A 100 000 000 forintos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítése történt meg a településen. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg.

A folyamatosan változó, hirtelen kialakuló csapadékos időjárás következtében a Kisszállás belterületén egyes vízgyűjtőkön belül elöntések keletkeztek. A projekt célja a többletvizek okozta károk csökkentése és megszüntetése volt: az érintett területek, a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül.

A projekt keretében a Kossuth utca, Fő utca és Orgona utcákban 1 670 folyóméter hosszan csapadékvíz gyűjtő és elvezető csatorna került kiépítésre. A Kossuth és Orgona utcák esetében, a balesetveszély elkerülése érdekében fedett, zárt árkok kerültek kialakításra. Az újonnan kialakított árkok magassági vonalvezetése alkalmassá teszi azokat a csapadékvíz megfelelő elvezetésére.

A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kisszállás Község lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén: javul a település népességmegtartó képessége, növekszik gazdasági vonzereje, javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.

A projektről bővebb információt a kisszallas.hu oldalon olvashatnak.

PROJEKTZÁRÁS

2022.04.29.

Sajtóközlemény

Belvízelvezetés Kisszálláson

2022. április 29.

Kisszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések elnevezésű, TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 kódszámú felhívásra. A 100 000 000 forintos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítése történt meg a településen. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg.

A folyamatosan változó, hirtelen kialakuló csapadékos időjárás következtében a Kisszállás belterületén egyes vízgyűjtőkön belül elöntések keletkeztek. A projekt célja a többletvizek okozta károk csökkentése és megszüntetése volt: az érintett területek, a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül.

A projekt keretében a Kossuth utca, Fő utca és Orgona utcákban 1 670 folyóméter hosszan csapadékvíz gyűjtő és elvezető csatorna került kiépítésre. A Kossuth és Orgona utcák esetében, a balesetveszély elkerülése érdekében fedett, zárt árkok kerültek kialakításra. Az újonnan kialakított árkok magassági vonalvezetése alkalmassá teszi azokat a csapadékvíz megfelelő elvezetésére.

A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kisszállás Község lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén: javul a település népességmegtartó képessége, növekszik gazdasági vonzereje, javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.

A projektről bővebb információt a kisszallas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Rozsnyai Attila - Kisszállás község polgármestere

Elérhetőségek: +36 77 557 010, e-mail:polgarmester@kisszallas.hu)