Projekt azonosító száma: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00002

A kedvezményezett neve: Kisszállás Község Önkormányzata

A projekt célja: Épületenergetikai fejlesztés Kisszállás településen

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

Kisszállás Község Önkormányzata a TOP PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívására benyújtott, TOP- PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 73 385 100 Ft összegű 100%-os, vissza nem térítendő európai uniós támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt célja: Kisszállás Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz stratégiai céljaihoz igazodva projektötletet dolgozott ki a tulajdonában álló művelődési ház és könyvtár (6421 Kisszállás, Fő u. 10. hrsz:736/1) épületének energetikai fejlesztésére.

A projekt szakmai-műszaki tartalma: A kisszállási Művelődési Ház külső határoló szerkezetének hőszigetelése, lapostető hő és vízszigetelése, nyílászárók részbeni cseréje, padlásfödém hőszigetelése, gépészeti korszerűsítése és az épület akadálymentesítése valósul meg. Ezen túlmenően a projekt keretében szemléletformálási tevékenység is meg fog valósulni.

A felhívás 2.3 pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett járásban valósul meg. A projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen valósul meg.

A felhívás illeszkedik a tervezett projekthez, mivel a beruházás célja a Felhívásban foglalt egyes támogatható tevékenységek megvalósítása. A tervezett fejlesztés teljes egészében önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítását, ezen belül pedig a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálja.

A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít. A tevékenységek hozzájárulnak az intézmények primerenergia-fogyasztásának, valamint az intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00002

...